top of page

אנשים צריכים זה את זה - אנחנו צריכים זה את זה

לא תמיד אנחנו עושים הכל לבד. לפעמים חשוב לסמוך על מישהו ו  להחליף.

לפעמים חשוב להיות מלווה במישהו.

לפעמים חשוב שיהיה מישהו שמנתח את המצב ממעוף הציפור, חושב ביחד ומחפש יעדים ודרכים משותפים -  וגיבש אותם.

לפעמים - לעתים קרובות -  זה מוביל ליותר בהירות, נחישות ואומץ.

אני מציע הרצאות לכל מי שזקוק לייעוץ או לעזרה בסכסוכים. אני גם פותחת מרחב לאימון אישי להתפתחות אישית (בין היתר).

 

הפגישות אינן תלויות מיקום ומתקיימות באופן מקוון באמצעות זום או סקייפ.

reach thick.png
reach thick.png
reach thick.png
bottom of page